en-U Dishu Quan Documentry 2016 - White Crane Fighting Arts

Dishu Quan Documentry 2016

This is a news documentary from our trip to Fujian 2016 about Dishu Quan training and the White Crane Fighting Arts kung fu club training in the art for the last ten years.